เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง งานศิลปหัตถกรรม.pdf
pdf

แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง งานศิลปหัตถกรรม

{อัปโหลดล่าสุด 04 ธ.ค. 2561 เวลา 11:19 น., ดาวน์โหลด 78, ขนาดของ ไฟล์ 114.21 KB}

ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อวัสดุ โครงการ “บริษัทสร้าง.docx
docx

ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อวัสดุ โครงการ “บริษัทสร้างการดี”

{อัปโหลดล่าสุด 23 ส.ค. 2561 เวลา 19:46 น., ดาวน์โหลด 94, ขนาดของ ไฟล์ 51.59 KB}

การจัดเรียงเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 10.pptx
pptx

การจัดเรียงเอกสาร

{อัปโหลดล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 เวลา 16:46 น., ดาวน์โหลด 94, ขนาดของ ไฟล์ 23.08 MB}

ใบนำฝาก / ใบเบิกถอน.pdf
pdf

เอกสารการฝาก/ถอน เงินประกันสัญญา

{อัปโหลดล่าสุด 15 มิ.ย. 2561 เวลา 11:50 น., ดาวน์โหลด 94, ขนาดของ ไฟล์ 520.72 KB}

โปรแกรมเงินเดือน.rar
rar

ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินเดือน

{อัปโหลดล่าสุด 30 มิ.ย. 2559 เวลา 10:00 น., ดาวน์โหลด 209, ขนาดของ ไฟล์ 28.77 MB}

การแก้ไขรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP.pdf
pdf

คู่มือการแก้ไขรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบจักซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 15:04 น., ดาวน์โหลด 50, ขนาดของ ไฟล์ 640.32 KB}

หนังสือรับรองสิทธิเบิกจ่ายค่าพยาบาล.doc
doc

แบบ 7129 และ แบบ 7130 คำขอรับรองสิทธิรักษาพยาบาล

{อัปโหลดล่าสุด 22 มิ.ย. 2559 เวลา 09:03 น., ดาวน์โหลด 188, ขนาดของ ไฟล์ 497 KB}

แบบ 216 สัญญายืมเงิน.doc
doc

แบบ 216 สัญญายืมเงิน

{อัปโหลดล่าสุด 22 มิ.ย. 2559 เวลา 08:59 น., ดาวน์โหลด 153, ขนาดของ ไฟล์ 61 KB}

แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf
pdf

แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

{อัปโหลดล่าสุด 19 พ.ค. 2559 เวลา 15:19 น., ดาวน์โหลด 299, ขนาดของ ไฟล์ 91.19 KB}

แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร.pdf
pdf

แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร

{อัปโหลดล่าสุด 19 พ.ค. 2559 เวลา 15:19 น., ดาวน์โหลด 296, ขนาดของ ไฟล์ 80.59 KB}

แบบคำขอเพิ่ม/ปรุบปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.pdf
pdf

แบบคำขอเพิ่ม/ปรุบปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรง)

{อัปโหลดล่าสุด 28 มี.ค. 2559 เวลา 12:11 น., ดาวน์โหลด 43, ขนาดของ ไฟล์ 2.72 MB}
1
^