เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. อุดรธานี เขต 4

ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

สาระความรู้

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง งานศิลปหัตถกรรม [04 ธ.ค. 2561] ดาวน์โหลด 78

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อวัสดุ โครงการ “บริษัทสร้างการดี” [23 ส.ค. 2561] ดาวน์โหลด 94

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/pptx.png การจัดเรียงเอกสาร [19 มิ.ย. 2561] ดาวน์โหลด 94

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/pdf.png เอกสารการฝาก/ถอน เงินประกันสัญญา [15 มิ.ย. 2561] ดาวน์โหลด 94

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/rar.png ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินเดือน [30 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 209

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/pdf.png คู่มือการแก้ไขรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบจักซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) [28 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 50

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/doc.png แบบ 7129 และ แบบ 7130 คำขอรับรองสิทธิรักษาพยาบาล [22 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 188

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/doc.png แบบ 216 สัญญายืมเงิน [22 มิ.ย. 2559] ดาวน์โหลด 153

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล [19 พ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 299

https://finance.udon4.go.th/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร [19 พ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 296

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ

อ่านต่อ

^