เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ศธ 04002/ว3291 การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558

ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เล่มที่ 1/5 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สพฐ. ของกระทรวงเทคโนฯ(ICT) ร.ร.สังกัด สศศ. 

เล่มที่ 2/5 ส่วนที่1  ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการส่งเสริมการวิจัยฯ งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ การศึกษา  ร.ร.สังกัด สศศ. 

เล่มที่ 2/5  ส่วนที่ 2

เล่มที่ 3/5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แบบเลือกซื้อ Shopping List  สพฐ. 

เล่มที่ 4/5 คุรภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แบบเลือกซื้อ Shopping List สพฐ. อุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

เล่มที่ 5/5 คุรภัณฑ์ดนตรี แบบเลือกซื้อ Shopping List  สพฐ. 

Relate

^