เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน

12 มี.ค. 2562 0 1,759

6005 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน แบบเบิกค่าเช่าบ้าน แบบรายงานการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน สัญญาเช่าบ้าน หนังสือรับรองบ้านพัก เอกสารประกอบ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) "บริษัทสร้างการดี"
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) "บริษัทสร้างการดี"

23 ส.ค. 2561 0 1,551

แบบเอกสารส่งเบิก โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต บริษัทสร้างการดี 1 บัญชีจัดสรร 2 ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปีงบประมาณ  2561
ขั้นตอนการปฏิบัติในการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

19 มิ.ย. 2561 0 1,739

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 1 เอกสารประกอบการยืมเงิน สัญญายืมเงิน แบบ 8500 ๑ ชุด ใบลงทะเบียนเข้ารั

แจ้งโรงเรียนให้แก้ไขข้อมูลในระบบ e-GP ให้ถูกต้องพร้อมส่งเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาใหม่
แจ้งโรงเรียนให้แก้ไขข้อมูลในระบบ e-GP ให้ถูกต้องพร้อมส่งเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาใหม่

07 มิ.ย. 2559 0 1,372

โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ โปรดดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมส่งเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แจ้งให้มารับเอกสารคืนเพื่อแก้ไข
แจ้งให้มารับเอกสารคืนเพื่อแก้ไข

19 พ.ค. 2559 0 1,262

โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบให้มารับหรือส่งเอกสารขอเบิกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 19 31 พฤษภาคม 2559 ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

12 พ.ค. 2559 0 1,622

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลัก..

การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

11 พ.ค. 2559 0 1,448

เรื่อง การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ สพฐ เข้าร่วมโครงการระบบจ่าย..

ไฟล์เงินเดือน และรายละเอียดเงินตกเบิก เดือน เมษายน 2559
ไฟล์เงินเดือน และรายละเอียดเงินตกเบิก เดือน เมษายน 2559

26 เม.ย. 2559 0 1,748

ไฟล์เงินเดือน และรายละเอียดเงินตกเบิก เดือน เมษายน 2559 ไฟล์เงินเดือน เดือน เม ย 59 รายการตกเบิก กรณีย้ายเข้า เดือน เม ย 59 รายการตกเบิก ครูบรรจุให

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ (งบ BBL ร.ร.อนุบาลบ้านผือฯ)
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ (งบ BBL ร.ร.อนุบาลบ้านผือฯ)

11 เม.ย. 2559 0 1,274

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราบจ่าย งบประมาณปี 2559 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อ่านรายละเอียด

^