เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เรื่อง   การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
                   ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ สพฐ.เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  โดยดำเนินการคู่ขนานกับการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ระยะเวลา สิงหาคม – กันยายน 2559  และในเดือนตุลาคม 2559  จะต้องเบิกจ่ายด้วยระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางเพียงระบบเดียว
สพป.อุดรธานี  เขต 4  จึงแจ้งให้บุคลากรแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษีตามแบบฟอร์ม ไฟล์ Exell  ส่งภายในวันที่  17  พฤษภาคม 2559 
ทาง Smart Area  หรือ  email:  thanawat.nd@udon4.go.th 
 
                                                                           กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                                     สพป.อุดรธานี เขต 4

ดาวน์โหลดไฟล์ Exell

Relate

^