เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แจ้งโรงเรียนให้แก้ไขข้อมูลในระบบ e-GP ให้ถูกต้องพร้อมส่งเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาใหม่

โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ โปรดดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมส่งเลขที่โครงการและเลขคุมสัญญาใหม่

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Relate

^